´╗┐
Twantsho bosekaka: dilo makwati Print

Setshwantsho se sa motshikhinyego (video) e supa dikai tsa bosekaka mo mafelong ka go farologana mo lefatsheng, le maano aa dirilweng ke ba lenaneo la DESIRE, go fokotsa manokonoko a bosekaka.

 

┬╗Copyright, disclaimer and privacy